magyar | english

Hírek

 • MesterVideó pályázat 2019
  2019. NOVEMBER 7.

  A Magyar Államkincstár második alkalommal hirdeti meg országos pályázatát MesterVideó néven.

  A pályázatra november 17-ig várják a videókat. A pályázat részletei a www.mestervideo-palyazat.hu  honlapon olvashatóak.

 • BSc ösztöndíj felhívás
  2019. SZEPTEMBER 20.

  Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Nyílt Pályázatot Hirdet ápoló-, mentőtiszt-, védőnő-, dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, vagy orvosi diagnosztikai analitikus, BSc szakképzésben résztvevő hallgatók számára.

 • Demonstrátori ösztöndíj 2019/2020 tanév elbírálás
  2019. SZEPTEMBER 17.

  Elbírálásra került a Demonstrátori Ösztöndíj pályázat. A 2019/2020-as tanévben az alábbi hallgatók látnak el demonstrátori feladatot:

 • Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akcióprogram
  2019. SZEPTEMBER 16.

  Az Osztrák Tudományos és Kutatásügyi Minisztérium, valamint a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között megkötött 1976. május 19-től 1990. február 25-ig érvényes kulturális egyezmény 26. paragrafusa alapján folytatott vegyesbizottsági ülés folyamán 1990 februárjában megalakította az “Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akcióprogramot”, amely az Ausztria és Magyarország közötti tudományos élet és a felsőoktatás kapcsolatainak elmélyítését szolgálja.

 • Erasmus+ pályázat 2019/2020
  2019. SZEPTEMBER 10.

  Kedves Hallgatók!

   

  Kiírásra került az Erasmus+ tanulmányi és szakmai mobilitási program pótpályázata, melyet az alábbi linken érhetnek el:

  http://etk.pte.hu/bemutatkozas/kulugyi-iroda/palyazatok-hallgatoknak

 • PTE Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj
  2019. SZEPTEMBER 10.

  A PTE idén is meghirdeti tehetséges, szakterületükön legkiválóbb hallgatói számára a PTE Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjat (KIÖ).

 • Területi védőnői pályázati felhívás
  2019. JÚNIUS 26.

 • Iskolavédőnői pályázati felhívás 2019.
  2019. JÚNIUS 26.

 • Rektori ösztöndíj a legjobb jelentkezőknek
  2019. JÚNIUS 19.

  Rektori ösztöndíjra pályázatot nyújthat be minden olyan beiratkozott hallgató, aki a 2019. évi általános vagy pótfelvételi eljárás során nappali tagozaton olyan alap- vagy osztatlan képzésre nyert felvételt, melyen korábban az Egyetemen nem folytatott tanulmányokat, és a Pécsi Tudományegyetem valamely képzését első helyen jelölte meg a felvételi jelentkezés során.

 • Pályázat megüresedett állami ösztöndíjas/állami támogatott helyekre
  2019. JÚNIUS 4.

  Tájékoztatom, hogy a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 43. § (1) és (6) bekezdései értelmében, ha az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú, a hallgató érintett szakját gondozó Kar által meghatározott határidőn belül benyújtott kérelem esetén – az Egyetem ugyanazon szakán költségtérítéses/állami részösztöndíjas/önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Döntések meghozatalára tanévente kettő alkalommal kerülhet sor.

 • Demonstrátori ösztöndíj 2019/2020 tanév
  2019. MÁJUS 10.

  Demonstrátori ösztöndíjat csak olyan hallgató kaphat, aki megfelelő oktatási, tudományos, illetve tudományos diákköri tevékenységet végez, súlyozott tanulmányi átlaga pedig a pályázatot megelőző szemeszterben meghaladja a 3,5-öt.

 • Dékáni pályamunka 2018/2019 tanév
  2019. MÁJUS 10.

  Az alábbiak szerint a 2018/2019-es tanévben meghirdetésre kerül a Dékáni Pályamunka pályázat.

 • Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020-as tanévre
  2019. MÁJUS 10.

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020-as tanévre vonatkozó ösztöndíj pályázati kiírásai.

 • Pályázati felhívás Erasmus+ személyzeti képzésre 2019/2020. tanévre
  2019. MÁJUS 2.

  A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2019/2020. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére a mobilitási programban való részvételére.

 • Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet gyakornoki feladatok ellátására
  2019. ÁPRILIS 24.

  A pályázatok beadásának határideje: 2019. május 31.

 • Nyári nyelvtanulási lehetőség: Osztrák-Magyar Nyári Egyetem 2019
  2019. ÁPRILIS 24.

  A Bécsi Egyetem és az ELTE szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központja immár 28. alkalommal idén is megszervezi a nagy sikerű Osztrák-Magyar Nyári Egyetemét németül tanuló magyar, ill. magyarul tanuló osztrák hallgatók számára Szombathelyen, amelynek célja a magyar és osztrák hallgatók nyelvi kompetenciájának fejlesztése, az egymás közötti kommunikáció támogatása és a közös nyelvtanulás, -tanítás.

 • Megjelentek az új OTKA pályázati felhívások
  2019. ÁPRILIS 10.

  Megjelentek az új OTKA pályázati felhívások, melyek az alábbi linkekre kattintva elérhetőek:

 • Befogadó Egyetem művészeti pályázat
  2019. ÁPRILIS 3.

  A PTE BTK Neveléstudományi Intézet - Befogadó Egyetem egyfordulós pályázatot hirdet a BEFOGADÁS tematikája mentén.

  Pályázhatnak közép-, és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, egyéni alkotók, művészeti intézmények, valamint művészeti szakmai szervezetek.

 • Mesterecset pályázat
  2019. ÁPRILIS 1.

  A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az általa nyújtott befektetési szolgáltatások népszerűsítése érdekében ötödik alkalommal hirdeti meg rajzpályázatát MESTERECSET néven.

 • Pályázati felhívás a PTE ETK TDK 2019 Ösztöndíj elnyerésére
  2019. MÁRCIUS 26.

  A Pécsi Tudományegyetem Rektora pályázatot ír ki az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 számú „Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című projekt keretei között a PTE ETK TDK 2019 Ösztöndíj elnyerésére.