magyar | english

Hírek

 • Iskolavédőnői pályázati felhívás 2019.
  2019. JÚNIUS 26.

 • Rektori ösztöndíj a legjobb jelentkezőknek
  2019. JÚNIUS 19.

  Rektori ösztöndíjra pályázatot nyújthat be minden olyan beiratkozott hallgató, aki a 2019. évi általános vagy pótfelvételi eljárás során nappali tagozaton olyan alap- vagy osztatlan képzésre nyert felvételt, melyen korábban az Egyetemen nem folytatott tanulmányokat, és a Pécsi Tudományegyetem valamely képzését első helyen jelölte meg a felvételi jelentkezés során.

 • Pályázat megüresedett állami ösztöndíjas/állami támogatott helyekre
  2019. JÚNIUS 4.

  Tájékoztatom, hogy a PTE Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 43. § (1) és (6) bekezdései értelmében, ha az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzésben folytatja tovább, helyére – ilyen irányú, a hallgató érintett szakját gondozó Kar által meghatározott határidőn belül benyújtott kérelem esetén – az Egyetem ugyanazon szakán költségtérítéses/állami részösztöndíjas/önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Döntések meghozatalára tanévente kettő alkalommal kerülhet sor.

 • Demonstrátori ösztöndíj 2019/2020 tanév
  2019. MÁJUS 10.

  Demonstrátori ösztöndíjat csak olyan hallgató kaphat, aki megfelelő oktatási, tudományos, illetve tudományos diákköri tevékenységet végez, súlyozott tanulmányi átlaga pedig a pályázatot megelőző szemeszterben meghaladja a 3,5-öt.

 • Dékáni pályamunka 2018/2019 tanév
  2019. MÁJUS 10.

  Az alábbiak szerint a 2018/2019-es tanévben meghirdetésre kerül a Dékáni Pályamunka pályázat.

 • Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020-as tanévre
  2019. MÁJUS 10.

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelentek az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020-as tanévre vonatkozó ösztöndíj pályázati kiírásai.

 • Pályázati felhívás Erasmus+ személyzeti képzésre 2019/2020. tanévre
  2019. MÁJUS 2.

  A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2019/2020. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére a mobilitási programban való részvételére.

 • Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet gyakornoki feladatok ellátására
  2019. ÁPRILIS 24.

  A pályázatok beadásának határideje: 2019. május 31.

 • Nyári nyelvtanulási lehetőség: Osztrák-Magyar Nyári Egyetem 2019
  2019. ÁPRILIS 24.

  A Bécsi Egyetem és az ELTE szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központja immár 28. alkalommal idén is megszervezi a nagy sikerű Osztrák-Magyar Nyári Egyetemét németül tanuló magyar, ill. magyarul tanuló osztrák hallgatók számára Szombathelyen, amelynek célja a magyar és osztrák hallgatók nyelvi kompetenciájának fejlesztése, az egymás közötti kommunikáció támogatása és a közös nyelvtanulás, -tanítás.

 • Megjelentek az új OTKA pályázati felhívások
  2019. ÁPRILIS 10.

  Megjelentek az új OTKA pályázati felhívások, melyek az alábbi linkekre kattintva elérhetőek:

 • Befogadó Egyetem művészeti pályázat
  2019. ÁPRILIS 3.

  A PTE BTK Neveléstudományi Intézet - Befogadó Egyetem egyfordulós pályázatot hirdet a BEFOGADÁS tematikája mentén.

  Pályázhatnak közép-, és felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók, egyéni alkotók, művészeti intézmények, valamint művészeti szakmai szervezetek.

 • Mesterecset pályázat
  2019. ÁPRILIS 1.

  A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az általa nyújtott befektetési szolgáltatások népszerűsítése érdekében ötödik alkalommal hirdeti meg rajzpályázatát MESTERECSET néven.

 • Pályázati felhívás a PTE ETK TDK 2019 Ösztöndíj elnyerésére
  2019. MÁRCIUS 26.

  A Pécsi Tudományegyetem Rektora pályázatot ír ki az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 számú „Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című projekt keretei között a PTE ETK TDK 2019 Ösztöndíj elnyerésére.

 • SPORT ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉG
  2019. MÁRCIUS 14.

 • Víz világnapi egyetemi videó pályázat
  2019. MÁRCIUS 11.

  A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem a Zöld Egyetem Program keretében videópályázatot hirdet a PTE hallgatói részére. A három legjobb alkotás pénzdíjazásban részesül. A pályázat célja a víz világnapjához kapcsolódóan ráirányítani a figyelmet a közműves ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás városi életben betöltött, mára teljesen természetessé vált, nélkülözhetetlen szerepére.

 • EFISZ pályázat
  2019. MÁRCIUS 1.

  Az EFISZ „Elektronikus Fizetési Megoldások” címmel – a pályázati kiírásban meghatározott témakörökben – ötletpályázatot hirdet a hazai felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók számára.

 • PTE szerződései által biztosított hallgatói ösztöndíjak
  2019. FEBRUÁR 21.

  Tandíjmentes,  tengerentúli tanulmányi lehetőségek!

 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK RÉSZÉRE
  2019. JANUÁR 31.

  Okoseszközök hatása a családi életre illetve egészségünkre címmel, közösen hirdet pályázatot  a Pepita.hu családi portál illetve a Doklist.com nemzetközi orvosértéklő portál.  Magyarországi, illetve a szomszédos országok magyar anyanyelvű, alap-, mester- vagy osztatlan képzésében résztvevő, 40 évnél fiatalabb, aktív státuszú hallgatóinak.

 • OMAA Kuratóriuma pályázati kiírásáról 2019
  2019. JANUÁR 30.

  Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra.

 • 2019-2020 Francia Kormány Ösztöndíj program
  2019. JANUÁR 30.

  A francia kormány a 2019-2020-ös tanévre hirdetett ösztöndíj felhívását azalábbiakban lehet megtekinteni (diákok, fiatal és szenior kutatók számára, akik mester/doktorandusz tanulmányokat vagy poszdoktorandusz kutatást szeretnének folytatni Franciaországban).