magyar | english

Szenátus, Kari Tanács

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának tagjai az Egészségtudományi Kar képviseletében:

  Prof. dr. BETLEHEM József PhD, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
Dr. DEUTSCH Krisztina PhD adjunktus


Kari Tanács:

Elnök:

  Prof. dr. BETLEHEM József PhD egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

Hivatalból tagok:
 

Dr. habil. ÁCS Pongrác PhD, egyetemi docens, intézetigazgató, oktatási dékánhelyettes
Prof. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes
Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár, tudományos és minőségügyi dékáni megbízott
Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, intézetigazgató, általános és stratégiai dékánhelyettes
SZABÓ Zoltán szakoktató
Dr. JÁROMI Melinda PhD adjunktus, intézetigazgató-helyettes
Dr. habil. LAMPEK Kinga PhD, főiskolai tanár, tanszékvezető
Dr. RADNAI Balázs PhD adjunktus, minőségügyi vezető, intézetigazgató-helyettes
SZARKA Evelin dékáni hivatalvezető
KUNGL Anikó mb. oktatászervezési és marketing osztályvezető
KOCZKA Viktor HÖK elnök


Oktatók:
  HARJÁNNÉ dr. BRANTMÜLLER Éva PhD adjunktus
ÉLIÁS Zsuzsanna főiskolai docens
FERENCZY Mónika szakoktató
Dr. SCHMIDT Béla PhD főiskolai tanár, tanszékvezető

Oktatást segítő:
 

 


Hallgatók:
  FENYVESI Viktor
MAJOR Danka
KOCZKA Viktor
RÁDLER Kata
RÁDULY Viktória
ZALAVÁRI Viktória

Meghívottak:
 

Dr. ÁGOSTON István PhD adjunktus, kollégiumi igazgató, vezető jogi tanácsadó
BERTÁNÉ ANTAL Marianna mb. tanulmányi osztályvezető
Prof. dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár, az MTA doktora, a PTE rektora
Dr. BUDA József CSc emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó
Dr. CSERE Tibor CSc professor emeritus, dékáni tanácsadó
EGYED ANNA ügyvivő szakértő
EMŐDY Barnabás gazdálkodási referens
GÁSPÁR Gyula szakképzési és továbbképzési igazgató
ILLÉS JÓZSEF szakszervezeti titkár
Prof. dr. ILLEI György emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó
KEREKES András vezető médiafejlesztő
Dr. KOMÁROMY László CSc emeritus főiskolai tanár, dékáni tanácsadó
Prof dr. KRÁNICZ János CSc, professsor emeritus
Dr. MÉSZÁROS Lajos emeritus főiskolai tanár
Prof. dr. MISETA Attila DSc egyetemi tanár, ÁOK dékán
Prof. dr. SULYOK Endre DSc professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára
Dr. STROMÁJER-RÁCZ Tímea PhD adjunktus, képzési igazgató
Dr. SZABÓ Attila adjunktus, PTE SZESZI igazgató
Dr. TAKÁCS Magdolna c. egyetemi docens
VARGÁNÉ APAGYI Erzsébet PTE KK ápolási igazgató
Prof. dr. VATTAY Péter CSc, főiskolai tanár, tanszékvezető, mb. képzési igazgató

 

Doktori és Habilitációs Tanács

Elnök:
  Prof. dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár, az MTA doktora, a PTE rektora

Tagok:
  Prof. dr. KOVÁCS L. Gábor DSc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Prof. dr. SULYOK Endre DSc professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára
Prof dr. KRÁNICZ János CSc, professor emeritus
Prof. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, mb. intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes

Meghívott tagok:
  Prof. dr. EGYED Jenő egyetemi tanár
Prof. dr. RÁKÓCZI István egyetemi tanár
1 fő PhD hallgatóKari Bizottságok

Oktatók Hallgatói Véleményezésének Bizottsága

Elnök:
  Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, intézetigazgató, általános és stratégiai dékánhelyettes

Oktatói tagok:
  Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár, tudományos és minőségügyi dékáni megbízott
Dr. habil. ÁCS Pongrác PhD, egyetemi docens, intézetigazgató, oktatási dékánhelyettes
FULLÉR Noémi tanársegéd, intézetigazgató-helyettes

Hallgatói tagok:
  ELMER Diána
RÁDLER Kata
RÁDULY Viktória
LELOVICS Anita
PÉTER Marcell
VANDLIK Kitti

Kreditátviteli Bizottság

Elnök:
  Dr. DEUTSCH Krisztina PhD adjunktus

Oktatói tagok:
  Dr. ÁGOSTON István PhD adjunktus, vezető jogi tanácsadó, kollégium igazgató

Hallgatói tagok:
  ELMER Diána
RÁDULY Viktória

Külügyi Bizottság

Elnök:
  Prof. dr. BETLEHEM József PhD, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

Oktatói tagok:
  KARAMÁNNÉ dr. PAKAI Annamária PhD adjunktus, tanszékvezető, mb. képzési igazgató
JUHÁSZ Éva főiskolai docens
Dr. MÁTÉ Orsolya PhD adjunktus, külügyi koordinátor
MÜLLER Ágnes szakoktató, külügyi és nemzetközi program koordinátor

Hallgatói tagok:
  ELMER Diána

 

Tanulmányi Bizottság

Elnök:
  Prof. dr. BETLEHEM József PhD, egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán

Oktatói tagok:
  Dr. habil. ÁCS Pongrác PhD, egyetemi docens, intézetigazgató, oktatási dékánhelyettes
Dr. CSÁSZÁR Gabriella Edit PhD adjunktus, mb. igazgató
Dr. DEUTSCH Krisztina PhD adjunktus
KARAMÁNNÉ dr. PAKAI Annamária PhD adjunktus, tanszékvezető, mb. képzési igazgató
Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, intézetigazgató, általános és stratégiai dékánhelyettes
Dr. STROMÁJER-RÁCZ Tímea PhD adjunktus, képzési igazgató

Hallgatói tagok:
  ELMER Diána
RÁDLER Kata
RÁDULY Viktória
LELOVICS Anita
FENYVESI Viktor
ZALAVÁRI Viktória

Tudományos Bizottság

Elnök:
  Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár, tudományos és minőségügyi dékáni megbízott


Oktatói tagok:

  Prof. dr. BÓDIS József DSc egyetemi tanár, az MTA doktora, a PTE rektora
Prof. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes
Dr. NAGY Lajos PhD adjunktus
Dr. habil. OLÁH András PhD, egyetemi docens, intézetigazgató, általános és stratégiai dékánhelyettes

Állandó meghívott:
  Prof. dr. SULYOK Endre, DSc professor emeritus, az MTA doktora, dékáni tanácsadó, Egészségtudományi Doktori Iskola titkára

Hallgatói tag:
  ELMER Diána
 


Kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság (DJKB)

Elnök:

  SZABÓ Zoltán szakoktató


Titkár:

KOCZKA Viktor


Oktatói tagok:
  Dr. DEUTSCH Krisztina PhD adjunktus

Hallgatói tagok:
  POGÁNY Viktória
WOLF Luca
FEKETE Kata
JÁRFÁS Luca

Kari Pályázati és Ösztöndíj Bizottság (PÖB)

Elnök:
  Dr. ÁGOSTON István PhD adjunktus, vezető jogi tanácsadó, kollégium igazgató

Oktatói tagok:
  PÉK Emese ,szakoktató

Hallgatói tagok:
  ELMER Diána
RÁDULY Viktória
RÁDLER Kata
KOCZKA Viktor

 


Vizsgáztató Bizottság

Elnök:
  PROF. dr. BONCZ Imre PhD, egyetemi tanár, intézetigazgató, kapcsolati dékánhelyettes

Oktatói tagok:
  Dr. habil. LAMPEK Kinga PhD, főiskolai tanár, tanszékvezető

Hallgatói tagok:
  ELMER Diána

 

Minőségfejlesztési Bizottság

Elnök:
  Prof. dr. FIGLER Mária PhD, egyetemi tanár, tudományos és minőségügyi dékáni megbízott

Oktatói tagok:
  KARAMÁNNÉ dr. PAKAI Annamária PhD adjunktus, tanszékvezető, mb. képzési igazgató
Dr. RADNAI Balázs PhD adjunktus, minőségügyi vezető, intézetigazgató-helyettes

Hallgatói tagok:
  ELMER Diána