magyar | english

vizsgajelentkezés előrehozott vizsgaidőszakban a Neptun leállás alatt

2023. ÁPRILIS 25. Hírek Oktatás, Tanulmányi Ügyek

Tisztelt Hallgatónk!

 

Ahogy arról már Ön is értesült a Neptun Tanulmányi Rendszer jelenleg nem működik, az Informatikai Igazgatóság kollégái dolgoznak a rendszer helyreállítását.

A végzős hallgatók számára azonban 2023. április 26-án megkezdődik a vizsgaidőszak. 

 

Kérem, hogy amennyiben a meghirdetett vizsgára nem tudott feljelentkezni a Neptun Tanulmányi Rendszer leállása miatt, úgy szíveskedjék a vizsgán megjelenni és az oktatónál írásban nyilatkozatot tenni arról hogy az adott vizsganapon az adott tantárgyból vizsgát kíván tenni. Amennyiben a vizsgát követően a nyilatkozatokat az oktatók megküldik a Tanulmányi Osztály részére, a Tanulmányi Osztály munkatársai hozzáteszik Önt az adott napi vizsgalaphoz, így az érdemjegy utólag rögzíthető lesz. Az előrehozott vizsgaidőszakban kizárólag azok a hallgatók jogosultak vizsgát tenni, akik a mintatantervnek megfelelően haladnak. Abban az esetben, ha nem jogosult az előrehozott vizsgaidőszakban adott tárgyból vizsgát tenni, akkor a vizsgajegye érvénytelen lesz.  Felhívom a szíves figyelmét, hogy a vizsgán való részvétel, ugyanolyan vizsgának minősül, mintha a Neptun Tanulmányi Rendszeren keresztül jelentkezett volna az adott vizsgára, így sikertelen vizsga esetén az adott vizsgaidőszakon belüli maximális vizsgák száma eggyel csökken.

 

A Neptun Tanulmányi Rendszer helyreállítását követően kizárólag a rendszeren keresztül történő vizsgajelentkezés lesz érvényes! 

 

Megértését és együttműködését ezúton is megköszönve,

 

tisztelettel:

Dr. habil. ÁGOSTON István
mb. oktatási dékánhelyettes