magyar | english

Sorrendmódosító ösztöndíj 2024/2025. tanévre - ÚJ HATÁRDŐ!

2024. JÚLIUS 1. Hírek Kari hírek

Sorrendmódosító ösztöndíj 2024/2025. tanévre

 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Sorrendmódosító – Elsőhelyes Ösztöndíjpályázatot hirdet a 2024 évi felsőoktatási felvételi eljárás során az elsőhelyes jelentkezési arány növelése érdekében a karra felvételizők körében.

 

Az Ösztöndíj összege 100.000 Ft/fő, azaz százezer forint, amely az alábbi feltételekkel kerül kifizetésre.

 

Pályázatot nyújthat be, aki a 2024-es általános felvételi eljárás során 2024. július 10-ig 2024. ÚJ HATÁRIDŐ: JÚLIUS 16-IG él a jelentkezési sorrend módosítás lehetőségével és a PTE ETK valamely képzését jelöli meg első helyen, továbbá a 2024. évi általános felvételi eljárás során felvételt nyer PTE ETK által meghirdetett olyan alap-, vagy mesterképzésre, vagy felsőoktatási szakképzésre, melyen a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán korábban nem rendelkezett (sem aktív, sem szünetelő) hallgatói jogviszonnyal.

 

Az ösztöndíj első, 50.000 forintos részletének kifizetésére a beiratkozást követően, legkésőbb 2024. november 29-ig kerül sor. A második 50.000 forintos részlet kifizetésére a 2024/2025-ös tanév II. félévének bejelentkezési időszakát követően, de legkésőbb 2025. április 30-ig történik meg. Mindkét részlet kifizetésének feltétele, hogy a hallgató az adott részlet kifizetésének időpontjában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen azon a képzésen, amelyen elnyerte az Ösztöndíjat. A második részlet kifizetésének további feltétele, hogy a hallgató azon a képzésen, melyen elnyerte az Ösztöndíjat, legalább 27 kreditet teljesítsen a 2024/2025. tanév I. félévében. A 27 kreditbe csak a ténylegesen teljesített kreditek számítanak bele, az elismert kreditek nem. 

 

A pályázat formai feltételei:

  • Összesen 20 fő részesülhet az Ösztöndíjban, akik a 2024-es általános felvételi eljárás keretében sorrendmódosítással éltek és ennek következményeként a PTE ETK valamely képzését jelölték meg véglegesen első helyen. Az Ösztöndíjban részesíthető 20 főből maximum 2 fő lehet önköltséges képzésre felvételt nyert hallgató.
  • Nem tekinthető a pályázati szempontból sorrendmódosítónak, így nem jogosult az Ösztöndíjra, aki a 2024-es általános felvételi eljárás keretében jelentkezésének benyújtásakor eredetileg első helyen PTE ETK valamely másik képzését jelölte meg, és a sorrendmódosítás keretében ezt a jelentkezését módosítja egy másik PTE ETK-s jelentkezésre.
  • A benyújtott pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem csatolja a kért dokumentumokat, vagy a besorolási döntés alapján nem a sorrendmódosítás keretében jelölte meg első helyen a PTE ETK-t.
  • Az érvényesen benyújtott pályázatok rangsorolása a pályázók által a 2024-es általános felvételi eljárásban elért felvételi összpontszám alapján történik, az esetleges felvételi összpontszám egyezőség esetén az érettségi eredmények alapján kerülnek a pályázatok rangsorolására. 

 

A rangsorolás szempontjai:

  • A pályázatot kizárólag e-mailen lehet benyújtani. Benyújtási e-mail cím: sorrendmodositoosztondij@etk.pte.hu
  • A pályázathoz csatolni kell a sorrendmódosítás tényét igazoló felvi.hu oldal print screen-jét, illetve az Oktatási Hivatal által elektronikusan kiküldött besorolási döntés minden oldalát.
  • Az e-mail tárgyába be kell írni: Sorrendmódosító Ösztöndíj – és a pályázó neve.
  • Az e-mail szövegébe kérjük feltűntetni az alábbi adatokat: pályázó neve, születési helye és ideje, telefonos elérhetősége, e-mailes elérhetősége.
  • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. augusztus 11. 24:00 óra

 

Az érvényes pályázatok rangsorolása a pályázók által a 2024-es általános felvételi eljárás során elért felvételi összpontszámok alapján, képzésenként, finanszírozási formaként és munkarendként külön történik. Azonos képzésnek számít a különböző képzési központban indítandó, azonos elnevezésű, finanszírozási formájú és munkarendű képzés. Az Ösztöndíj odaítélésének fontos célja, hogy képzésenként a legjobb felvételi összpontszámot elérő, sorrendmódosító jelentkezők kerüljenek támogatásra, ezért képzésenként, az adott képzésre érvényes pályázatot benyújtók arányába kerül meghatározásra az Ösztöndíjban részesülők száma.

 

Az Ösztöndíjpályázat eredményeiről a PTE ETK a pályázók részére e-mailben nyújt tájékoztatást 2024. szeptember 15-ig.

 

Pályázati kiírás      

Adatvédelmi tájékoztató