magyar | english

FELHÍVÁS OKTATÓI DEMONSTRÁTOR POZÍCIÓ betöltésére 2024/2025. tanévben

2024. JÚNIUS 12. Hírek Kari hírek

FELHÍVÁS

OKTATÓ DEMONSTRÁTOR pozíció betöltésére

 

Oktató demonstrátori ösztöndíj azoknak a hallgatóknak, akik motiváltnak érzik magukat a szakmai fejlődés, a tanulás, a tanítás és tapasztalatszerzés iránt.

A pályázat célja

Az oktatói demonstrátor pozíció betöltésével a PTE ETK-n tanuló hallgatók lehetőséget kapnak megtapasztalni az oktatói feladatok ellátását eddig elsajátított szakmai ismeretek alkalmazásával, betekintést kaphatnak az oktatói és kutatói életpályába. Emellett alsóbb éves hallgatótársaiknak közvetlenebb módon és saját tapasztalatból merítkezve nyújtanak segítséget a szakmai ismeretek és tananyag elsajátításához, tanulmányi előmenetelükhöz, fejlődésükhöz.

 

Az oktatói demonstrátor által ellátandó feladatok:

 • részvétel az Intézet/Tanszék által megnevezett tantárgyak (gyakorlat, szeminárium, konzultáció, korrepetálás) előkészítésében, továbbá a (megpályázott tantárgy oktatásáért felelős intézetigazgató kijelölése alapján legalább tanársegéd munkakörben foglalkoztatott) tutor oktató által kijelölt egyéb oktatási feladatok (gyakorlat, szeminárium, konzultáció, korrepetálás) ellátásában
 • beszámoló készítése az ellátott feladatokról (havi rendszereséggel) az Intézet felé
 • Oktatási időkeret: szorgalmi időszakban átlagosan heti legfeljebb 6 tanóra (gyakorlat, szeminárium, konzultáció, korrepetálás), vizsgaidőszakban átlagosan heti legfeljebb 6 tanóra konzultáció, továbbá egyéni felkészülési idő a feladatok ellátására

 

Az oktatói demonstrátori tevékenységek ellentételezésének formái:

A hallgatót tevékenységéért, teljesítésigazolás alapján havi br. 30.000 Ft juttatás illeti meg.

 

Kritériumkövetelmények:          

 • legalább 2 lezárt, érvényes szemeszter
 • teljes idejű képzésben való részvétel (nappali munkarendű tanulmány)
 • aktív hallgatói jogviszony a pályázat benyújtásakor és a pályázati időszak alatt
 • legalább 3,75 súlyozott tanulmányi átlag az utolsó két szemeszterben
 • versenyvizsgán megajánlott (jó vagy jeles) vagy jeles érdemjegy az érintett (megpályázni kívánt) tantárgy(ak) valamennyi szemeszterében (több szemeszteres tárgyak esetén)
 • Intézeti ajánlás az érintett (megpályázni kívánt) tantárgy(ak) esetében. Kizárólag a pályázattal érintett intézet igazgatója által (a tárgy oktatója véleményének figyelembevételével) írt ajánlás fogadható el.
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek
 • hiánytalanul, a valósággal egyezően kitöltött pályázati űrlap (letöltéséhez kérem, kattintson ide!), hallgatói szakmai önéletrajz, motivációs levél megküldése
 • tervezet az adott tantárgy(ak) - gyakorlat, szeminárium, konzultáció, korrepetálás – feladatellátási elképzeléseiről és azok megvalósításának módjáról
 • amennyiben rendelkezik ilyennel: a megpályázott feladatellátáshoz kapcsolódó, saját szakmai tevékenységét bemutató portfólió csatolása a pályázathoz (pl. korábbi középiskolai tanulmányi versenyeredmények, egyetemi és azon kívüli szakmai tevékenységek, szakkollégiumi, TDK tevékenységek igazolása)
 • jó előadói képesség szóban és írásban
 • empátia, jó kommunikáció, közvetlen kapcsolat a hallgatókkal
 • rugalmasság, terhelhetőség,
 • naprakész ismeretek az adott tárgyból, folyamatos ismeretszint bővítés
 • elérhetőség (heti szinten a szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban is)
 • szakmai elhivatottság, szervezeti megbízhatóság

 

Az elbírálásnál előnyt jelentenek:

 • idegen nyelv ismerete (elsősorban angol)
 • korábbi sikeres demonstrátori, mentori tevékenység
 • aktív részvétel a szakkollégium, TDK munkájában
 • konferencia előadás, publikáció megléte
 • HÖK referensi munka
 • egyéb elismerés, díj, tanfolyam (HÖK, szakmai, sportszervezetek, közéleti elismerések, stb) (kommunikációs, mentori, tréneri, informatikai, elsősegélynyújtó, vöröskereszt, stb képzések)
 • tantárgyi versenyen, versenyvizsgán való eredményes részvétel

 

A pályázat benyújtása:

A pályázathoz a formanyomtatványt értelemszerűen, elektronikusan szükséges kitölteni (a letöltéséhez kérem, kattintson ide!), mellékelni kell egy motivációs levelet, melyben a hallgató leírja eddigi tevékenységét, eredményeit és a megvalósítani kívánt céljait, valamint csatolni kell a tanulmányi eredményeket, a szakmai, illetőleg tudományos munkát igazoló dokumentumok másolatát (pdf, vagy jpg). (Az értékelési szempontrendszer letöltéséhez kattintson ide!)

A pályázatot az adott képzésért felelős intézet javaslatával lehet beadnia. A pályázatok adatait a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

A megpályázott oktatói demonstrátor pozíció két félévre (egy tanévre) szól.

Amennyiben a pályázott időszakban a hallgató súlyozott tanulmányi átlaga a félév lezárásakor 3,75 alá esik, vagy oktatási munkájának nem tesz eleget, a tutor javaslatára az ösztöndíj visszavonható.

A pályázatot és valamennyi szükséges dokumentumot a kar Tanulmányi Osztályára kell elektronikusan megküldeni (szkennelve) info@etk.pte.hu címre. A tárgy rovatba kérem megjelölni: „Oktató Demonstrátori Pályázat”.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2024. július 2. (kedd) 12:00 óra

(határidőn túl beérkezett pályázatot nem áll módunkban elfogadni)

 

 A rangsorolást a Kari pályázati és Ösztöndíj Bizottság végzi.

Nem kerülnek rangsorolásra azok a pályázatok, amelyek formai hiányosságokat tartalmaznak, illetve nem vehetők figyelembe azok a tanulmányi, szakmai és egyéb tevékenységek, amelyek hiteles dokumentumokkal nem kerülnek alátámasztásra.

 

Pécs, 2024. június 11.

 

Prof. Dr. ÁCS Pongrác

egyetemi tanár