magyar | english

Fizikai aktivitás - online workshop

2020. OKTÓBER 8.
13:00

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara online workshopot szervez, Fizikai aktivitás címmel. A „Fizikai aktivitás” workshop résztvevői lesznek a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, az Újvidéki Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem oktatói/kutatói.


Az előadások nyílt hozzáférésűek lesznek, a biztosított linken keresztül saját kollégáik és hallgatóik részére is javasoljuk a program megosztását.

Az előadások magyar vagy angol nyelven, előadónként legfeljebb 15 percben zajlanának a MS Teams felületén 2020. október 8-án, csütörtökön tervezetten 13.00 órától.

 

Engedjék meg, hogy bemutassuk kutatásunkat.

 

A projektben a Pécsi Tudományegyetem konzorciumi tagként vesz részt, konzorciumi partnerek a Debreceni Egyetem (konzorciumvezető), Széchenyi István Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem részéről a projektben résztvevő karok az Egészségtudományi Kar és a Közgazdaságtudományi Kar.

Az együttműk ödés célja, hogy a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem kutatási kapacitásait a sport- és egészségökonómiai területeken egy virtuális hálózatban kösse össze. A projekt általános célja, hogy a társadalmi kihívások témakörön belül, a sport- és egészséggazdaság ökonómiai vizsgálatán keresztül hozzájáruljon a hazai kutatói bázis nemzetközi kutatási hálózatokba való bekapcsolódáshoz.

A program szakmai alapját az egyéni egészség-kép, az erre egyéni és társadalmi szinten ráépülő egészségmagatartás, illetve az ezt kiszolgáló egészséggazdaság adja. Az aktív testmozgás, a wellness, fittness és spa, az élelmiszerek, illetve a herbáriumok és az étrend-kiegészítők fedik le, ezek az egészséget pozitívan befolyásoló piacok. A projekt az utóbbi csoportra fókuszál, hangsúlyosan kezelve az egészséges életmód, a sport és a táplálkozás kapcsolódó területeit. A vizsgálatot indokolja, hogy a hazai egészségcélú költések szerkezetében az egy évtizeddel korábbihoz képest gyökeresen átalakultak a belső arányok. Napjainkban már több mint kétszer annyit költ a magyar lakosság az egészségügyi ellátórendszeren kívül, mint a klasszikus egészségügyi ellátórendszerben. Ez a drasztikus újra rendeződés nem csak hazánk sajátossága, hanem számos európai országban megfigyelhető. A fejlődő trend indokolja, hogy az újra strukturálódott fogyasztásszerkezetet, valamint az ezt kiszolgáló szektorokat tudományos igényességgel vizsgáljuk. A több országban megjelenő trendszerűség, valamint a program vizsgálataiban alkalmazott, nemzetközileg validált modellek használata biztosítja a nemzetközi összehasonlíthatóságot, így a kapcsolódást más országok hasonló kutatócsoportjaihoz.

 

A Pécsi Tudományegyetem projekt-teamje négy kutatócsoportot hozott létre, melyek feladata

  • a vonatkozó szakirodalom feldolgozását követően megfelelő módszertan kidolgozása a következtetés statisztika eszközeinek hatékonyalkalmazásához,

  • megfelelő összetételű minták lekérdezését követően primer adatállomány összeállítása a sportolási szokások, illetve sportfogyasztás felmérhetőségeérdekében,

  • elsősorban szekunder adatok alapján modellezni a sportvállalkozások értékteremtési folyamatait, illetve költségvetési (támogatási és adózási)kapcsolatait,

  • az adminisztratív adatforrások között rendelkezésre álló információk alapján elemezni az egészség (szabadidő) sport betegség terheit, illetve egészségügyi kiadás- megtakarítóhatásait.

 

Részvételi szándékukat kérjük, jelezni szíveskedjenek a viktoria.rack@etk.pte.hu címre 2020. októbet 6. (kedd) 10.00 óráig.

 

Prof. Dr. Ács Pongrác PhD
egyetemi tanár
dékáni feladatokat ellátó általános dékánhelyettes
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar