magyar | english

Tanévkezdés

2021. AUGUSZTUS 30. Hírek Kari hírek

A 2021/2022-es tanév jelenléti formában fog megkezdődni, mely lehetővé teszi, hogy Karunk kampuszai ismét megteljenek hallgatókkal. A félév tehát valamennyi oktatási tevékenység (elméleti és gyakorlati kurzus, valamint vizsgák) tekintetében, a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján jelenléti formában indul!


Megnehezíti az az örömteli eseményt, hogy a közelmúltban Karunk pécsi, Vörösmarty u. 4. száma alatti főépületében felújítási munkálatok kezdődtek. A földszinti informatika termek kifestésére-, az első emeleti vizesblokk és a dékáni irodarész felújítására, dolgozói konyha és két iroda kialakításra kerül sor. Valamint a Vörösmarty utcai épület alagsori részének felújítására (épületszigetelés, új víz-, szennyvíz vezeték kiépítése, erős-, és gyengeáramú hálózat csere, új tűzjelző és szellőztető rendszer kialakítása és fűtéskorszerűsítés). Az alagsorban továbbá épül új bejárati rész, tágas közösségi tér, büfé, karbantartói és takarítói helyiségek, hallgatói vizesblokk és raktár.

 

Az épület élhetősége érdekében a munkafolyamatokat igyekszünk úgy szervezni, hogy azok legkevésbé zavarják az oktatást és az adminisztratív munkát, de az esetleges kényelmetlenségek kapcsán mindenki megértését és együttműködését kérjük!

A felújítási munkálatok a nagyelőadó termet és számos kisebb tantermet is érintik, így az érintett kurzusok más tantermekbe kerülnek átszervezésre, melyről az órarendek nyújtanak bővebb tájékoztatást.

 

A nagyelőadó kiesése következtében Pécsett a 150 fő feletti évfolyamok számára az elméleti órák oktatása online formában fog zajlani és az alábbi kurzusokat/évfolyamokat érinti:

 • Nappali munkarendű Ápolás és Betegellátás Alapszak I. évfolyam és az Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak I. évfolyam hétfői és keddi közösen oktatható elméleti órái – ennek függvényében az elméleti kurzusok nem kerülnek csoportbontásra a korábban tervezettől eltérően /megközelítőleg 361 fő/:
  • Alkalmazott anatómia az egészségtudományban I. elmélet (AB17EGPAN0101-P)
  • Alkalmazott élettan és kórélettan az egészségtudományban I. elmélet (AB17EGPAN0201-P)
  • Elsősegélynyújtás elmélet (AB17EGPAN0301-P)
  • Az egészségtudomány sejtbiológiai és biokémiai alapjai (AB17APN05-P)
  • Szabadon választható tantárgy I. Betegápolás története /Egészségtudomány története I./ (AB17AVN01-P)
 • Nappali munkarendű Gyógytornász szakirány II. évfolyam elméleti órái /megközelítőleg 200 fő/
 • Nappali munkarendű Ápolás és Betegellátás Alapszak II. évfolyam közösen oktatható elméleti kurzusok:
  • Egészségügyi jog /megközelítőleg 345 fő/ (AB17APMGYDINEN16-P)
  • Népegészségtan /megközelítőleg 345 fő/ (AB17APMGYDINEN14-P)
  • Mikrobiológia /megközelítőleg 345 fő/ (AB17APMGYDINEN12-P)
  • Gyógyszertan (dietetikus és gyógytornász szakirány) /megközelítőleg 303 fő/ (AB17GYDNEN1101-P)
 • Nappali munkarendű Ápolás és Betegellátás Alapszak III. évfolyam és az Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak III. évfolyam Népegészségügyi ellenőr szakirány közös kurzusai:
  • Egészségügyi informatika I. (ápoló, dietetikus, mentőtiszt szakirány) /megközelítőleg 167 fő) (AB17APGYDIMTNEN30-P)
  • Egészségügyi informatika I. (gyógytornász, népegészségügyi ellenőr szakirány) /megközelítőleg 150 fő/ (AB17GYNEN32-2-P) Ezen kurzus érinti még: a Rekreáció és Életmód Alapképzési Szak I. év nappali – Sportinformatika I. (REKEM21N04-P).

 

Eredményes félévet, jó egészséget kívánok, továbbra is vigyázzunk és figyeljünk egymásra, mert Együtt Tényleg Könnyebb!

 

Prof. Dr. ÁCS Pongrác
egyetemi tanár, dékán