magyar | english

Egyetemi elismerés

2021. SZEPTEMBER 3. Hírek Kari hírek

A Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetésben részesült Figler Mária, az Egészségtudományi Kar professor emeritája, a Kar alapításában, a dietetikus és táplálkozástudományi képzés indításában és kibontakoztatásában, tudományos és gyógyító, valamint közéleti tevékenységében felmutatott kimagasló eredményeiért.

Figler Mária karunk Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet emerita professzora.

Fő kutatási területe a különböző élelmiszerek, elsősorban a tej- és tejtermékek, hús és gabonaipari készítmények, valamint a probiotikumok hatásának vizsgálata az egészség megőrzésében, valamint különböző betegségekben. Számos pályázat aktív részese, szervezője; jelentős részt vállal a kari tehetséggondozás folyamatában. A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola törzstagja, kari TDK elnöke. Az oktatásban használt tankönyveit, jegyzeteit a hazai táplálkozástudományi képzőhelyek kötelező vagy ajánlott irodalomként használják.

A MAB Orvos- Egészség- és Sporttudományi Bizottságában képviseli az Egyetemet. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. Szakmai és közéleti munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el.

A kitüntetéshez szívből gratulálunk!