magyar | english

Pályázati felhívás Erasmus+ személyzeti képzésre 2019/2020. tanévre

2019. MÁJUS 2. Hírek Pályázatok

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2019/2020. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére a mobilitási programban való részvételére.


A mobilitási típus neve: személyzeti képzés (staff training).

A személyzeti képzést 2019.07.08.  – 2019.12.20. közötti intervallumban kell megvalósítani.

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem adminisztratív állományában dolgozó munkatársak, valamint jelentős kari adminisztratív feladatot is ellátó oktatók szakmai továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerzését támogassa. Pályázhat oktató, a PTE fenntartásában működő köznevelési intézmény tanára is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítására vonatkozik a pályázat.

  A pályá z at lead ási határideje: 2019. május 22. 12 óra

  I nspirációként  ajá  nljuk  figyelmükbe a  programban már részt vett munkatársak beszámolóit: https://erasmus.pte.hu/content/szemelyzeti-munkatarsak- beszamoloi

További információ, és jelentkezés: https://erasmus.pte.hu/content/palyazati-felhivas-erasmus-szemelyzeti-kepzesre

Kapcsolat: Németh Judit, intézményi Erasmus+ koordinátor, nemeth.judit@pte.hu; 0672 501 500/12411