magyar | english

Pályázati felhívás a PTE ETK TDK 2019 Ösztöndíj elnyerésére

2019. MÁRCIUS 26. Hírek Pályázatok

A Pécsi Tudományegyetem Rektora pályázatot ír ki az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 számú „Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című projekt keretei között a PTE ETK TDK 2019 Ösztöndíj elnyerésére.


Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson azon hallgatók részére, akik tanulmányi kötelezettségeiken túlmenően absztraktjuk feltöltésével neveztek a PTE ETK XXV. Kari TDK Konferenciájára.

 

A pályázóknak az alábbi dokumentumot szükséges benyújtaniuk:

 

A pályázatokat a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (Dékáni Hivatal, 7621 Pécs, Mária u. 5-7.) részére kell eljuttatni postai úton vagy személyesen.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. június 31.

Adott pályázat elbírálására a benyújtásától számított 30 napon belül kerül sor.

A pályázatokról egy szakmai bizottság dönt, melynek összetétele a következő.

A bizottság elnöke Prof. Dr. FIGLER Mária egyetemi tanár, TDT elnök

A bizottság tagjai:

  • Prof. Dr. FIGLER Mária egyetemi tanár, TDT elnök
  • Dr. HOCK Márta adjunktus,
  • POTYONDI Dorina HÖK elnök

 

Az ösztöndíjak egyszeri, egy főre jutó bruttó összege 5.000 Ft.

Az ösztöndíj kifizetésére a döntéshozataltól számított 60 napon belül kerül sor.

Pécs, 2019.03.04.

 

Prof. Dr. Miseta Attila
rektor