magyar | english

Demonstrátori ösztöndíj 2019/2020 tanév

2019. MÁJUS 10. Hírek Pályázatok

Demonstrátori ösztöndíjat csak olyan hallgató kaphat, aki megfelelő oktatási, tudományos, illetve tudományos diákköri tevékenységet végez, súlyozott tanulmányi átlaga pedig a pályázatot megelőző szemeszterben meghaladja a 3,5-öt.


A felsoroltakat témavezetőjével igazoltatnia kell, s a témavezető, valamint az adott képzésért felelős Tanszékvezető javaslatával kell pályázatát beadnia. A pályázatok adatait a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

 

A pályázathoz a formanyomtatványon (Tutor, valamint Intézetigazgató/Tanszékvezető részt a hallgatónak kell aláíratni a pályázat benyújtását megelőzően!) kívül (letölthető innen), mellékelni kell egy motivációs levelet, melyben a hallgató leírja eddigi tevékenységét, eredményeit és a megvalósítani kívánt céljait, valamint csatolni kell a tanulmányi eredményeket, a szakmai, illetőleg tudományos munkát igazoló dokumentumok másolatát. (Az értékelési szempontrendszer letölthető innen.)

 

A pályázat tartalma:

A pályázatot elnyert hallgató köteles az érintett Képzési Központ, illetőleg Intézet/Tanszék oktatásában, illetve tudományos diákköri munkájában tutor vezetése mellett aktívan részt venni. A pályázat elnyerését követően az elvégzendő feladatok meghatározását az Intézet/Tanszék vezetője, az érintett tutor bevonásával írásban végzi el a hallgató számára. A feladatok teljesítéséről a hallgató félévente írásban beszámolót készít a Képzési Központ TDK felelősétől igényelhető formanyomtatvány alapján a Kari Tudományos Bizottság elnökének.

 

A demonstrátori ösztöndíj 10 hónapra jár, az ösztöndíj mértéke: 20.000,- Ft/hó.

Amennyiben a hallgató súlyozott tanulmányi átlaga a félév lezárásakor 3,5 alá esik, vagy oktatási/TDK munkájának nem tesz eleget, a tutor javaslatára az ösztöndíj visszavonható.

 

A pályázatot a Kar Tanulmányi Osztályára (7621 Pécs Váradi Antal u. 4. ) kell leadni. A borítékon kérem megjelölni: „Demonstrátori Ösztöndíj Pályázat”. A pályázat beérkezésének határideje:

 

2019. június 14. (péntek) 12:00 óra

(határidőn túl beérkezett pályázatot nem áll módunkban elfogadni)

 

A rangsorolást a Kari Tudományos Bizottság végzi, kiemelt hangsúlyt helyezve a Tudományos Diákkörben végzett szakmai teljesítményre.

Nem kerülnek rangsorolásra azok a pályázatok, amelyek formai hiányosságokat tartalmaznak (például: Tutor, Intézetigatzgató/Tanszékvezető aláírása hiányzik) illetve nem vehetők figyelembe azok a tanulmányi, szakmai és egyéb tevékenységek, amelyek hiteles dokumentumokkal nem kerülnek alátámasztásra.

 

Pécs, 2019. május 10.

 

Prof. Dr. FIGLER Mária sk.
egyetemi tanár,
A Kari Tudományos Bizottság elnöke