magyar | english

Dékáni pályamunka 2018/2019 tanév

2019. MÁJUS 10. Hírek Pályázatok

Az alábbiak szerint a 2018/2019-es tanévben meghirdetésre kerül a Dékáni Pályamunka pályázat.


Benyújtással kapcsolatos információk:

A dékáni pályamunka alaki-, formai és tartalmi követelményei és benyújtásának módja azonos a szakdolgozat vonatkozásában 5/2008-as ill. 1/2014-es dékáni utasításban meghatározott követelményekkel.

 

Benyújtásának határideje: 2019. május 17. 12 óra

 

Benyújtás helye: PTE ETK Tanulmányi Ügyfélszolgálat, Pécs, Vörösmarty u. 4.

 

A hallgatói tudományos tevékenység (TDK) dékáni pályamunkaként történő beadásának előfeltételei az alábbi három pont egyikének teljesülése:

 • A hallgató az adott tudományos kutatási témáját és eredményeit szakdolgozatként megvédte, mely eljárás során az opponensi értékelés, valamint a védés külön-külön egyaránt jeles érdemjeggyel zárult.
 • A hallgató az adott tudományos kutatási témájának és eredményeinek bemutatásával a kari Tudományos Diákköri Konferencián első, második vagy harmadik helyezést ért el.
 • A hallgató az adott tudományos kutatási témáját és eredményeit első szerzős, nemzetközi, impakt faktorral minősített folyóiratban megjelentetett közleményben mutatta be az adott témában az alábbiak szerint:
 • nemzetközi impakt faktorral minősített tudományos folyóiratban, vagy nemzetközi impakt faktorral jegyzett, hivatkozható absztrakttal rendelkező tudományos konferencia előadójaként.

 

Elbírálás menete:

A Dékáni Pályamunka pályázat keretében beadott hallgatói tudományos munkák formai és egyéb, az 5/2008-as ill. az 1/2014-es Dékáni Utasításban meghatározott feltételeinek meglétét a Tanulmányi Osztály ellenőrzi.

A pályamunkákat a Tudományos Bizottság javaslata alapján a tudományos és minőségügyi dékáni megbízott által felkért két opponens értékeli. Az opponensek közül az egyik opponens elsődleges feladata a pályamunka kutatásmódszertani és biostatisztikai színvonalának mérlegelése.

Az opponensek a pályamunkát a kézhezvételtől számítva 2 héten belül értékelik. Ha a két értékelő bármelyike dékáni pályamunkaként nem javasolja elfogadásra a pályázatot, akkor a benyújtott anyag sikertelen pályázatként elutasítandó.

 

Díjazás:

Dékáni pályamunkaként beadott hallgatói tudományos pályázatok közül szakonként az adott tanévben végzős aktív hallgatói létszám 1% -ának, de legalább egy főnek megfelelő számú pályázat fogadható el nyertes pályázatként.

A dékáni pályamunkaként elfogadott, nyertes pályázatot benyújtó hallgató a kari Tudományos Diákkör első helyezett díjazásának megfelelő mértékű jutalomban részesül. A pályázat eredményhirdetésére, valamint díjak átadására a kar nyári Oklevélátadó Ünnepségének keretében kerül sor 2019. július 5-én.

 

A hallgató köteles leadni:

 • kísérőlevél
 • 1 példányban bekötve a dékáni pályamunka
 • 1 példányban nyomtatva a dékáni pályamunka absztraktja (az 5/2008. sz. dékáni utasítás alapján készített pályamunkák esetében)
 • 1példányban egyszer írható CD lemezen
 • elektronikus word formátumban a dékáni pályamunka
 • elektronikus word formátumban a dékáni pályamunka absztraktja (az 5/2008. sz. dékáni utasítás alapján készített pályamunkák esetében)
 • TDK helyezést igazoló oklevele vagy
 • első szerzős, nemzetközi, impakt faktorral minősített folyóiratban megjelentetett közlemény másolata

 

Pécs, 2019. május 10.

 

SZARKA Evelin
mb. dékáni hivatalvezető